Skip to main content

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΤΕΠ

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων το επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον σχετίζεται με τον ξενοδοχειακό κλάδο και ως εκ τούτου η άμεση, αναλυτική και επιστημονικά έγκυρη πληροφορία για τις επιδόσεις, τα προβλήματα, τις υποδομές, τις ανάγκες, τις απόψεις και τις επενδύσεις του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική αν όχι αναγκαία.

Με την εγγραφή τους οι Ασημένιοι Συνδρομητές θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης αλλά και λήψης ψηφιακών αρχείων που αφορούν:

στο σύνολο των εκδόσεων της σημαντικής ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΙΤΕΠ

η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από μελέτες και μονογραφίες οι οποίες αναλύουν πολλά και σημαντικά θέματα της Τουριστικής Αγοράς, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες αγορές (Ρωσία, Κίνα, Ηλικιωμένοι), εξειδικευμένα προϊόντα (Ιατρικός, Χειμερινός, Τουρισμός), την ψηφιακή Οικονομία, τις νέες επενδύσεις, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την εποχικότητα, τις οικονομικές συγκυρίες και πολλά άλλα.

στα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ερευνών του ΙΤΕΠ

Το ΙΤΕΠ διενεργεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό ερευνών με αντικείμενα όπως τις επιδόσεις των Ελληνικών ξενοδοχείων (Ετήσια Επίσημη Έρευνα) , εκτιμήσεις και προβλέψεις από τις Έρευνες Συγκυρίας (Επιπτώσεις πανδημίας CoViD, πτώχευσης Thomas Cook, Οικονομικής Κρίσης, κ.λπ.) αλλά και έρευνες ειδικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα τους τελευταίους μήνες έχουν ολοκληρωθεί έρευνες α) για τη σχέση των Ξενοδόχων με τις Τράπεζες, β) Αειφορία – Ενέργεια – Περιβάλλον, γ) Απασχόληση – Εκπαίδευση, δ) Προσβασιμότητα – Υποδομές, ανάγκες, επενδύσεις, ε) Νέες Τεχνολογίες και Ψηφιακές εφαρμογές – Υποδομές, ανάγκες, επενδύσεις). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές σε βαθμό λεπτομέρειας ως προς την περιφέρεια, την κατηγορία (αστέρια), το μέγεθος και τη λειτουργία του συνόλου των ξενοδοχείων της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι Ασημένιοι συνδρομητές στην ιστοσελίδα του ΙΤΕΠ έχουν το δικαίωμα, αν και εφόσον βέβαια το επιθυμούν, να γίνουν μέλη του ΙΤΕΠ με πλήρη δικαιώματα, όπως δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, με την συμπλήρωση της σχετικής επιλογής στη σελίδα εγγραφής και μετά την έγκρισή της από το Δ.Σ. του ΙΤΕΠ.

Η ετήσια συνδρομή
για αυτήν την κατηγορία μέλους
ανέρχεται σε 50€.

Για φοιτητές η ετήσια συνδρομή είναι 30€,
με φωτοτυπία της φοιτητικής τους ταυτότητας.

ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων το επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον σχετίζεται με τον ξενοδοχειακό κλάδο και ως εκ τούτου η άμεση, αναλυτική και επιστημονικά έγκυρη πληροφορία  για τις επιδόσεις, τα προβλήματα, τις υποδομές, τις ανάγκες, τις απόψεις και τις επενδύσεις του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική αν όχι αναγκαία. Η συγκεκριμένη προνομιακή συνδρομή δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ λεπτομερή δεδομένα και  ανάλυσης αυτών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία και τις ανάγκες του συνδρομητή. Με την εγγραφή τους οι Χρυσοί Συνδρομητές θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης αλλά και λήψης ψηφιακών αρχείων που αφορούν:

στο σύνολο των εκδόσεων της σημαντικής ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΙΤΕΠ

η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα  μεγάλο αριθμό από μελέτες και μονογραφίες οι οποίες  αναλύουν πολλά και σημαντικά θέματα της Τουριστικής Αγοράς, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες αγορές (Ρωσία, Κίνα, Ηλικιωμένοι), εξειδικευμένα προϊόντα (Ιατρικός, Χειμερινός,  Τουρισμός),  την ψηφιακή Οικονομία, τις νέες επενδύσεις, την απασχόληση,  την εκπαίδευση, την εποχικότητα, τις οικονομικές συγκυρίες και πολλά άλλα.

στα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ερευνών του ΙΤΕΠ

Το ΙΤΕΠ διενεργεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό ερευνών με αντικείμενα όπως τις επιδόσεις των Ελληνικών ξενοδοχείων (Ετήσια Επίσημη Έρευνα) , εκτιμήσεις και προβλέψεις από τις Έρευνες Συγκυρίας (Επιπτώσεις πανδημίας CoViD, πτώχευσης Thomas Cook, Οικονομικής Κρίσης, κ.λπ.) αλλά και έρευνες ειδικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα τους τελευταίους μήνες έχουν ολοκληρωθεί έρευνες α) για τη σχέση των Ξενοδόχων με τις Τράπεζες, β) Αειφορία – Ενέργεια – Περιβάλλον, γ) Απασχόληση – Εκπαίδευση, δ) Προσβασιμότητα – Υποδομές, ανάγκες, επενδύσεις, ε) Νέες Τεχνολογίες και Ψηφιακές εφαρμογές – Υποδομές, ανάγκες, επενδύσεις). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές σε  βαθμό λεπτομέρειας ως προς την περιφέρεια, την κατηγορία (αστέρια), το μέγεθος και τη λειτουργία του συνόλου των ξενοδοχείων της Ελληνικής Επικράτειας.

σε εξειδικευμένες αναλύσεις για κάθε έρευνα του ΙΤΕΠ

Η ερευνητική ομάδα του ΙΤΕΠ προχωρά στη περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων των ερευνών του με στοχευμένες  και εξειδικευμένες αναλύσεις. Σε τακτική βάση γίνεται ανάλυση των δεδομένων κάθε έρευνας, για κάθε μία από τις τουριστικές περιοχές της Χώρας αλλά και δημιουργία απεικονίσεων πολυμεταβλητής ανάλυσης στα πρότυπα των ερευνών αγοράς (διείσδυση, ανταγωνισμός, αξιολόγηση & προτεραιότητες, συγκριτικές αναλύσεις, δείκτες και μεγέθη).

σε αναλυτικά δεδομένα σε επεξεργάσιμη μορφή (Data Analytics)

Τα δευτερογενή δεδομένα της έρευνα σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) είναι διαθέσιμα και ιδιαίτερα χρήσιμα για εξατομικευμένες αναλύσεις στις περιοχές ενδιαφέροντος του συνδρομητή.

Επιπλέον, οι  Χρυσοί Συνδρομητές θα έχουν δυνατότητα να ζητήσουν από το ΙΤΕΠ περαιτέρω εξειδικευμένες και εξατομικευμένες αναλύσεις, μελέτες ή και έρευνες σε προνομιακές τιμές. Το Golden Member Club του ΙΤΕΠ φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς και επικοινωνίας των βασικών stake holders στο χώρο της Ελληνικής ξενοδοχίας. Οι Χρυσοί Συνδρομητές στην ιστοσελίδα του ΙΤΕΠ έχουν το δικαίωμα, αν και εφόσον βέβαια το επιθυμούν, να γίνουν μέλη του ΙΤΕΠ με πλήρη δικαιώματα, όπως δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου,  με την συμπλήρωση της σχετικής επιλογής στη σελίδα εγγραφής και μετά την έγκρισή της από το Δ.Σ. του ΙΤΕΠ.

Η ετήσια συνδρομή
για αυτήν την κατηγορία μέλους
ανέρχεται σε 500€.