ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΤΕΠ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ SILVER

Ως μέλη στο ΙΤΕΠ μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν τουριστική δραστηριότητα (τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις γενικού τουρισμού, επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, καταστημάτων τουριστικών μεταφορών κ.τ.λ.) ή ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερα στον τουρισμό. Επίσης, ως μέλη μπορούν να εγγραφούν και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.
Με την εγγραφή τους στην κατηγορία SILVER, τα μέλη θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα πλήρη κείμενα των ερευνών και μελετών του ΙΤΕΠ, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ετήσια συνδρομή
για αυτήν την κατηγορία μέλους
ανέρχεται σε 50€.

Για φοιτητές η ετήσια συνδρομή είναι 30€,
με φωτοτυπία της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως μέλους του ΙΤΕΠ
απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής ποσού 50€.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR6701720290005029015705520
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ SILVER

ΣΥΝΔΡΟΜΗ GOLD

Ως μέλη στο ΙΤΕΠ μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν τουριστική δραστηριότητα (τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις γενικού τουρισμού, επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, καταστημάτων τουριστικών μεταφορών κ.τ.λ.) ή ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερα στον τουρισμό. Επίσης, ως μέλη μπορούν να εγγραφούν και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.
Με την εγγραφή τους στην κατηγορία GOLD, τα μέλη θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα πλήρη κείμενα των ερευνών και μελετών του ΙΤΕΠ, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, θα έχουν αφενός τη δυνατότητα πρόσβασης και στα βασικά πρωτογενή στοιχεία των ερευνών (Data analytics) και αφετέρου θα μπορούν να ζητούν από το ΙΤΕΠ περαιτέρω εξειδικευμένες και εξατομικευμένες αναλύσεις με προνομιακές τιμές.

Η ετήσια συνδρομή
για αυτήν την κατηγορία μέλους
ανέρχεται σε 500€.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως μέλους του ΙΤΕΠ
απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής ποσού 500€.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR6701720290005029015705520
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ GOLD
© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2020. All right reserved.
crossmenuchevron-upchevron-down