Βιβλία – Εκδόσεις

9 Ιουνίου 1998

Το πανόραμα του παγκόσμιου τουρισμού

Στην πρώτη ενότητα της μελέτης εξετάζεται η παρούσα κατάσταση του παγκόσμιου διεθνούς τουρισμού από διάφορες σκοπιές και η δυναμική του. Στη δεύτερη ενότητα γίνονται μεσο-μακροπρόθεσμες προβλέψεις σε συνολικό επίπεδο και κατά μείζονες περιοχές.
3 Ιουλίου 1997

Επιπτώσεις της συναλλαγματικής πολιτικής στις πρόσφατες επιδόσεις του τουριστικού τομέα

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι πιθανές επιδράσεις της πολιτικής της “σκληρής” δραχμής στον ελληνικό τουριστικό τομέα.
Ι.Τ.Ε.Π.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 24, 10564 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090249766
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

NEWSLETTER

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Winbank Credit Cards
Paypal

© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2022. All rights reserved.
dual.design