Βιβλιοθήκη

22 Μαρτίου 2001

Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Αντικείμενο της μελέτης είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές των ελληνικών μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
7 Φεβρουαρίου 2001

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων

Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης μιας οικονομίας. Για την προσέλκυσή τους, όμως, πολλές φορές είναι αναγκαία η θέσπιση κινήτρων. Στην Ελλάδαη ουσιαστική εισαγωγή τους άρχισε στη δεκαετία του 1950.
1 Νοεμβρίου 2000

Ανάπτυξη και Ανεργία: Προοπτικές

Στη μελέτη εξετάζονται αφενός τα αίτια του φαινομένου στην ιστορική τους διάσταση και αφετέρου προσδιορίζεται η κατεύθυνση της ενδεδειγμένης οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας με μακροπρόθεσμη προοπτική, ώστε να αποφευχθεί σπατάλη πόρων και χρόνου, καθώς και επιλογές που μειώνουν την ανεργία κατά μη βιώσιμο τρόπο.
22 Σεπτεμβρίου 1999

Το Μέγεθος και η Δυναμική του Τουριστικού Τομέα

Η μελέτη αποβλέπει στην εκτίμηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που παράγεται άμεσα και έμμεσα εξαιτίας της τουριστικής ζήτησης, ώστε να οριοθετηθεί ποσοτικά ο τομέας, να διευκρινισθεί η δυναμική του και να καταρρίψει τις προκαταλήψεις σχετικά με τους παραδοσιακά αναγνωριζόμενους αναπτυξιακούς ρόλους των διαφόρων κλάδων παραγωγής.
29 Ιουνίου 1999

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας για τον Τουρισμό

Η μελέτη αποτελεί μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των αλληλεπιδράσεων του τουριστικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς η γνώση αυτών των διακλαδικών σχέσεων αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο μελέτης, ανάλυσης και πρόγνωσης.
2 Απριλίου 1999

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισμό

Η μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης των επιδράσεων που θα έχει η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στον ελληνικό τουρισμό.
Ι.Τ.Ε.Π.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 24, 10564 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090249766
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

NEWSLETTER

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Winbank Credit Cards

© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2022. All rights reserved.
dual.design