Βιβλιοθήκη

8 Απριλίου 2022

Η Σημασία της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας στον Ξενοδοχειακό Κλάδο, Έρευνα Google/ ΙΤΕΠ 2022

Η έρευνα πεδίου για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με την Google στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του πράσινου και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της Ελλάδας. Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού και …
21 Μαρτίου 2022

Επιδόσεις των Ξενοδοχείων Ορεινού Όγκου, 2021

Έρευνα πάνελ για τα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 300μ. κατά το 2021.
24 Ιανουαρίου 2022

Οι Επιδόσεις των Ελληνικών Ξενοδοχείων το 2021

Η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων καταγράφει το αποτύπωμα της πανδημίας στα βασικά οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το 2021. Η έρευνα αναδεικνύει πως παρά τη σημαντική μείωση των βασικών μεγεθών τους, τα ελληνικά ξενοδοχεία  συνεχίζουν σταθερά την προσφορά τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
20 Ιουλίου 2021

Ξενοδοχειακό Παρατηρητήριο

Εβδομαδιαία έρευνα (πάνελ) σχετικά με τα κύρια ξενοδοχειακά μεγέθη για το διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 2021.
14 Ιουλίου 2021

Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

Στην έρευνα εξετάζονται ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στα Ελληνικά ξενοδοχεία
14 Ιουλίου 2021

Διείσδυση και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Λειτουργία των Ξενοδοχείων

Στην έρευνα εξετάζεται ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των ελληνικών ξενοδοχείων στις τεχνολογικές απαιτήσεις, καθώς και η πρόθεση των Ελλήνων ξενοδόχων για επενδύσεις στον τομέα αυτό.
Ι.Τ.Ε.Π.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 24, 10564 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090249766
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

NEWSLETTER

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Winbank Credit Cards

© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2022. All rights reserved.
dual.design