Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων εκπονεί κάθε χρόνο σημαντικές έρευνες πεδίου σχετικά με επίκαιρα και άλλα θέματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς και αυτοτελείς μελέτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιμότητα για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για κάθε εμπλεκόμενο στον τουρισμό.
Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πλήρεις μελέτες πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος στο ΙΤΕΠ, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που θα επιλέξετε.
Η Εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ή επηρεάζουν την εποχικότητα του Ελληνικού τουρισμού και αποτελούν τη βάση για την κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσε να κινηθεί η τουριστική πολιτική και στρατηγική, για την αντιμετώπισή της.

Συνεχίστε την ανάγνωση
Τουρισμός για άτομα τρίτης ηλικίας

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι δημογραφικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και οι προτιμήσεις και ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας για ταξίδια.

Συνεχίστε την ανάγνωση
Γκετοποίηση Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

Στη μελέτη παρουσιάζονται τα προβλήματα υποβάθμισης τμήματος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, που ανέκυψαν μετά το 2006 και οδήγησαν στον σχηματισμό αστικού γκέτο στην καρδία της πρωτεύουσας.

Συνεχίστε την ανάγνωση
Ο Τουρισμός στην Ψηφιακή Οικονομία

Στη μελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ειδικότερα των μικρομεσαίων.

Συνεχίστε την ανάγνωση
Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων

Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης μιας οικονομίας. Για την προσέλκυσή τους, όμως, πολλές φορές είναι αναγκαία η θέσπιση κινήτρων. Στην Ελλάδαη ουσιαστική εισαγωγή τους άρχισε στη δεκαετία του 1950.

Συνεχίστε την ανάγνωση
© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2020. All right reserved.
crossmenuchevron-upchevron-down