Ελληνικός Ξενοδοχειακός Κλάδος και ο  Ρόλος των Online Travel Agents (OTAs)
28 November 2022

Ελληνικός Ξενοδοχειακός Κλάδος και ο Ρόλος των Online Travel Agents (OTAs)

Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση του ρόλου των των OTAs και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης τους στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

DOWNLOAD THE FILE HERE:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κατεβάστε την συνοπτική παρουσίαση της έρευνας.
Ι.Τ.Ε.Π.

INSTITUTE OF TOURIST RESEARCH AND FORECASTS
NON-PROFIT ASSOCIATION
STADIOU 24, 10564 - ATHENS
VAT number: 090249766
Tax Office: D'ATHENON

NEWSLETTER

SECURE TRANSACTIONS
Winbank Credit Cards
Paypal

© ΙΤΕΠ COPYRIGHT 2022. All rights reserved.
dual.design